Hjelp oss å spre ordet om gratis tilbudet til alle over 65 år