Det har vi ikke gjort før så det klarer vi helt sikkert et annerledes og spennende oppdrag for Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet.
Vi ble leid inn til å ha "Boligskole" en del av deres integrerings program for nybosettinger.Tusen takk for et spennende, utfordrende og lærerikt oppdrag, ser frem til videre sammarbeid