Tjenester

Hva slags type oppgaver kan Vi hjelpe deg med?

  • Husarbeid og andre praktiske gjøremål
  • Handle mat og andre innkjøp
  • Matlaging, måltider, lage opp mat til senere
  • Følge til frisør, tannlege eller annen behandling
  • Bli med ut på sosiale og kulturelle aktiviteter
  • Være med på reiser – for å yte assistanse eller som reisefølge
  • Hjelpe til med trening/ opptrening
  • Helsehjelp og omsorg

Hvem passer våre tjenester for?

våre tjenester passer for alle som trenger hjelp for en kortere eller lengre periode. Kanskje du har eldre foreldre som trenger praktisk hjelp og sosial aktivitet. Uansett årsak kan Hverdagshjelpen og våre hjertevarme assistenter hjelpe!